Po dvoch mesiacoch prázdnin sa znova otvorili školské brány. Aj tou našou prechádzali veselé, opálené a nedočkavé deti s kvetinkami v rukách. Po dňoch voľna sa možno nie každému chcelo skoro ráno vstávať, ale stretnutie s pani učiteľkami a spolužiakmi bolo veľmi emotívne a radostné.

Na slávnosti, ktorá sa konala v telocvični, sme zvlášť privítali našich najmenších, žiakov 1. ročníka. Po príhovore pani riaditeľky a kultúrnom programe, ktorý pripravili žiaci a pani učiteľky zo 4. ročníka, sa deťom predstavili prvácke pani učiteľky s pani vychovávateľkami. Prečítali mená detí, ktoré sa budú vyučovať v triede lienok, včielok a motýlikov.

Po slávnosti sa deti spolu s rodičmi vybrali do svojich nových tried, kde na nich čakali malé darčeky. Navzájom sa predstavili a dozvedeli sa prvé informácie o školských povinnostiach.

Všetkým žiakom prajeme úspešný školský rok, radosť z práce, veľa tvorivých nápadov, milých a tolerantných spolužiakov.

 

 

OZNAČENIA
Share This