V rámci projektu Poznaj Staré Mesto, na ktorom sa zúčastňujeme celý aktuálny školský rok, mali naši žiaci možnosť zoznámiť sa s dvomi bratislavskými zaujímavosťami.

Deti absolvovali jazdu typickým turistickým vláčikom – Prešporáčikom.  Počas hodinovej cesty sa štvrtáci dozvedeli veľa cenných a zaujímavých informácií priamo od  historika – pána Juraja Šedivého, ktorý prijal úlohu sprievodcu.
S mimoriadnym záujmom sa stretla návšteva Kostola Zvestovania, ktorý Bratislavčania poznajú aj ako františkánsky kostol. Návšteva „bratislavskej múmie“, ako sú niekedy označované pozostatky svätého Reparáta, uložené v spomínanom kostole, sa štvrtákom a piatakom naozaj páčila.
Počas návštevy kostola spoznali mnohé z histórie Bratislavy ako korunovačného mesta, na vlastné oči videli „rajskú záhradu“, odhalili tajomstvá „špiónskych okien“ a delových gúľ osadených v bratislavských budovách. Deti navštívili kópiu Loretánskej kaplnky, kostolné krypty, pripomenuli si aj legendu o svätej Alžbete, ktorej sochu poznajú zo školského dvora.
Veríme, že aj touto aktivitou sa nám podarilo v našich žiakoch vyvolať väčší záujem o regionálnu históriu.

OZNAČENIA
Share This