Žiaci našej školy, ktorí sa umiestnili na medailových priečkach okresných kôl postupových súťaží a predmetových olympiád, sa zúčastnili na slávnostnom vyhodnotení v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca.

Vyhodnotenie sa uskutočnilo za prítomnosti starostky MČ Bratislava-Staré Mesto, zástupcov Odboru školstva, kultúrnu obec zastupovali herci Andrea Karnasová a Ján Tréger, športovcov potešila prítomnosť hokejistu Zdena Cígera.
V krátkom kultúrnom programe sa predstavili víťazi umeleckých súťaží Hviezdoslavov Kubín a Slávik Slovenska.
Naši žiaci si odniesli 28 individuálnych a jedno kolektívne ocenenie. Aj touto cestou sa im chceme poďakovať za úspešnú reprezentáciu a zaželať veľa úspechov aj v ďalších školských rokoch.

OZNAČENIA
Share This