Putovanie za pantomímou a hudbou bol názov výchovného koncertu, na ktorom sa zúčastnili deti 3. ročníka.

Na výchovnom koncerte sa deti stretli s mímom – Jurajom Benčíkom. Vysvetlil im, ako sa pohybom, mimikou a symbolmi dá dramatizovať, prípadne hrať divadlo. Celé predstavenie bolo podfarbené hudbou, ktorá zvýrazňovala dej. Malo tri časti. V prvej stvárnil človeka, upratujúceho ulicu, ktorý ľuďom rozdával radosť kvetmi. Maséra znázornil v druhej časti. Posledná časť predstavovala stvorenie sveta s použitím biblického príbehu o Adamovi a Eve. Niektoré deti sa s pantomímou – netradičnou formou umenia – stretli po prvýkrát. Vďaka mímovi boli do jej tajov zasvätené.

OZNAČENIA
Share This