Žiaci ôsmeho ročníka sa pri príležitosti Svetového dňa vody zúčastnili na exkurzii v čistiarni odpadových vôd v Bratislave – Petržalke, ktorú organizovala Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Čistiareň je postavená na pravom brehu rieky Dunaj, napájajú sa na ňu mestská časť Petržalka a s ňou spojené susedné časti Bratislavy – Rusovce, Čunovo, Jarovce aj päť rakúskych obcí. Naši žiaci sa dozvedeli, ako funguje mechanicko-biologická čistiareň odpadových vôd s kalovým a plynovým hospodárstvom.

OZNAČENIA
Share This