Žiaci štvrtých ročníkov sa zúčastnili na veľmi zaujímavom a nápaditom výchovnom koncerte Putovanie za pantomímou a hudbou.

Autor projektu pán Lím oboznámil deti s rozličnými hudobnými nástrojmi a krajinami, z ktorých pochádzajú. Naši žiaci sa do programu aktívne zapájali a uvedomili si, že aj hudba je výborným vyjadrovacím prostriedkom.

OZNAČENIA
Share This