Ekotopfilm je mediálny projekt, ktorý sa zaoberá environmentálnou osvetou na školách.

Žiaci našej školy si v rámci medzinárodného projektu Ekotopfilm pozreli filmy s ekologickou tematikou, ktoré im priblížili životy ľudí v rozličných podmienkach, ako aj naliehavú potrebu šetriť pitnou vodou.

OZNAČENIA
Share This