Vážení rodičia, milí žiaci,
 
veľmi nás teší, že po dlhoročnej snahe vedenia školy sa vďaka ústretovosti a spolupráci mestskej časti Bratislava-Staré Mesto začalo s rozsiahlou rekonštrukciou školského dvora pri budove 1. stupňa našej Základnej školy na Podjavorinskej ulici. Okrem toho sa podarilo sprevádzkovať toalety pre žiakov vo vestibule školy, čo v budúcnosti výrazne uľahčí organizáciu ŠKD v čase pobytu so žiakmi na školskom dvore.
S rozsiahlou úpravou sú však spojené isté obmedzenia, na ktoré sa musia pripraviť žiaci, zamestnanci školy i rodičia. Preto Vás žiadame, aby ste pobyt na školskom dvore obmedzili na minimum, po vyzdvihnutí svojho dieťaťa opustili areál školy a nepohybovali sa po stavenisku.
Share This