Školský klub detí (ŠKD) bude v prvom týždni školského roka 2023/2024 fungovať nasledovne:

od 04.09. 2023 do 08.09. 2023 je ranný klub od 6:45 do 7:40poobedný začína po poslednej vyučovacej hodine a končí o 16:00. Žiaci obedujú podľa osobitného rozvrhu.

V ďalšom období bude ŠKD fungovať v riadnom režime do 17:00.

Share This