Riaditeľka ZŠ s MŠ Milana Hodžu v Bratislave v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje žiakom ZŠ v dňoch 13. 09. a 14. 09. 2021 riaditeľské voľno.

Dôvod: Odporúčanie Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy a výrazné obmedzenie mobility v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v súvislosti s návštevou pápeža Františka

Mgr. Etela Hessová

Share This