Vážení rodičia,
prečítajte si, prosím, oznam o riaditeľskom voľne:

Riaditeľka ZŠ s MŠ Milana Hodžu v Bratislave v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje žiakom z organizačných dôvodov dňa 8. januára 2016 (piatok) riaditeľské voľno. Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani ŠKD. Riadne vyučovanie po vianočných prázdninách sa v našej škole začne 11. 1. 2016.

Mgr. Etela Hessová

OZNAČENIA
Share This