riaditeľské voľno v udalostiach:

Riaditeľské voľno

   Oznamy    Celá škola   8. 1. 2016

Vážení rodičia, prečítajte si, prosím, oznam o riaditeľskom voľne:Riaditeľka ZŠ s MŠ Milana Hodžu v Bratislave v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje žiakom z organizačných dôvodov dňa 8. januára 2016 (piatok) riaditeľské voľno. Zároveň ... čítať ďalej