V septembri sa končia prázdniny a začína sa školský rok. A keďže v septembri sa končí aj leto a začína sa jeseň, deti zo školského klubu sa boli s letom rozlúčiť
na bratislavskej pláži pri Dunaji. A že to bola rozlúčka veselá, o tom svedčia aj tieto fotografie.

OZNAČENIA
Share This