Po prázdninách sme deti z materských škôl po prvýkrát privítali v školských laviciach.

Starší kamaráti ich potešili pekným kultúrnym programom. Po slávnostnom príhovore pani starostky Rosovej a pani riaditeľky Hessovej deti  s rodičmi odišli so svojou novou pani učiteľkou do slávnostne vyzdobených tried, aby sa zoznámili s novým prostredím. Čakali ich tam pekné darčeky a nové učebnice. Našim milým prváčikom želáme, aby ich tváričky aj naďalej zdobil pekný úsmev a želáme im veľa úspechov.

OZNAČENIA
Share This