Rozlúčka v udalostiach:

Rozlúčka s letom

   Udalosť    ŠKD   9. 9. 2011

V septembri sa končia prázdniny a začína sa školský rok. A keďže v septembri sa končí aj leto a začína sa jeseň, deti zo školského klubu sa boli s letom rozlúčiť na bratislavskej pláži pri Dunaji. A že to bola rozlúčka veselá, o tom svedčia aj tieto fotografie. ... čítať ďalej

Rozlúčka s deviatkami

   Udalosť    2. stupeň   28. 6. 2010

28. júna 2010 sa konala rozlúčka tohtoročných deviatakov. Výnimoční žiaci si pripravili výnimočný program. Vystúpili talentovaní deviataci, vrátane hudobnej skupiny Coco Bongo. Zvedaví boli aj bývalí absolventi našej školy, ktorí sa na program prišli pozrieť.Dodržala sa tradícia odovzdávania testamentu zástupcom 8.ročníka, ... čítať ďalej