Riaditeľka školy oznamuje, že dňa 23. 11. 2016 nebudú mať žiaci 6. – 9. ročníka vyučovanie z organizačných dôvodov. Všetci dostanú zvýšený rozsah samostatnej práce na domácu úlohu.

Žiaci 5. ročníka absolvujú v tento deň celoslovenské testovanie zo slovenského jazyka a matematiky a musia byť v škole najneskôr o 7:45!!!
Žiadame rodičov, aby dohliadli na včasný príchod svojich detí do školy, aby im stres z neskorého príchodu nepokazil výsledky testovania.

Žiaci prvého stupňa sa riadne učia podľa rozvrhu.

Share This