Naša školská záhradka sa rozrastá!

Vďaka projektu Deti pre Bratislavu sa záhradka na 1. stupni rozširuje. Štvrtáci opäť uspeli a získali financie na realizáciu svojho zámeru. V minulom roku na školskom dvore vyrástol fóliovník a domček na hračky pre škôlkarov. Tento rok si deti vyhrnuli rukávy a poriadne sa do toho opreli, čoho výsledkom sú krásne záhony, v ktorých pestujú drobné ovocie, hrášok, reďkovku či kvety.  Všetci sme nesmierne radi, že môžeme pestovať drobné a najmä chutné ovocie a zeleninu v centre Starého Mesta.

Share This