Vážení rodičia a žiaci, oznamujeme Vám, že dňa 18. 05. 2022 (v stredu) nebudú mať žiaci 6., 7. 8.a 9. ročníka vyučovanie z organizačných dôvodov (Testovanie 5). Automaticky budú odhlásení aj z obedov v školskej jedálni. Na tento deň dostanú zvýšený rozsah samostatnej práce na domácu úlohu.

Rodičov piatakov žiadame, aby v tento deň s plnou zodpovednosťou v záujme svojich detí zabezpečili včasný príchod detí do školy najneskôr o 7:40. Dohliadnite, aby mali so sebou desiatu a pitie na prestávku medzi testovaním z matematiky a testovaním zo slovenského jazyka. Zároveň v ich záujme skontrolujte, či majú so sebou aspoň 2 funkčné guľôčkové perá, ktoré píšu namodro (nesmú byť gumovacie ani gélové). Nič iné pri testovaní nesmú používať. Po ukončení testovania pôjdu na obed do školskej jedálne a domov. Harmonogram testovania a ďalšie informácie dostali všetci žiaci piateho ročníka, nájdete ich aj na stránke NÚCEM

Share This