V decembri sme zorganizovali aj školské kolo Dejepisnej olympiády. Zúčastnilo sa na nej 21 žiakov 6. – 9. ročníka.

Súťaž bola rozdelená do troch kategórií. Prvá bola zameraná na vedomosti žiakov z dejepisu v aktuálnom ročníku. Druhá časť mala vo všetkých kategóriách spoločnú tému – Slovensko v Habsburskej monarchii v rokoch 1526-1790. Preverila vedomosti žiakov o kráľovskom rode Habsburgovcov a ich pôsobení na území Slovenska. Úlohy tretej časti boli zamerané na historické udalosti a pamiatky z okolia Bratislavy.

Po zrátaní bodov všetkých troch okruhov vyzerajú výsledky školského kola takto: 

KATEGÓRIA C (9. ročník)

 1. miesto – Daniel Krcho
 2. miesto – Martin Zubčák
 3. miesto – Alexandra Jančová

KATEGÓRIA D (8. ročník)

 1. miesto – Alexandra Škorupová
 2. miesto – Sandra Karabelli
 3. miesto – Jakub De Jaegher

KATEGÓRIA E (7. ročník)

 1. miesto – Zuzana Brhlová
 2. miesto – Dominika Letková
 3. miesto – Ondrej Klučka

KATEGÓRIA F (6.ročník)

 1. miesto – Michael Ferenčák
 2. miesto – Dominik Skalička
 3. miesto – Martina Priehodová

Do obvodného kola súťaže postupujú žiaci, ktorí sa v jednotlivých kategóriách umiestnili na 1. a 2. mieste. Blahoželáme!

OZNAČENIA
Share This