Tradične sa stretlo s veľkým záujmom zo strany žiakov, v oboch kategóriách súťažilo spolu 32 žiakov.
Žiaci riešili úlohy v gramatickom teste, čítaní s porozumením a posluchu s porozumením.

Víťazom kategórie 1A (žiaci 5. – 7. ročníka) sa stala Monika Kadlecová zo 7.A triedy.
Na 2. mieste sa s rovnakým počtom získaných bodov umiestnili Monika Chomová (7.A), Rebeka Marič (6.B) a Matej Uhliarik (7.A).
3. miesto obsadili Zuzana Bertová (7.B), Vanesa Pauleová (6.B), Hana Sláviková (7.B) a Michal Svetík (6.B).

Víťazom kategórie 1B (žiaci 8. – 9. ročníka) sa stal Peter Belanský z 8.A triedy.
2. miesto patrí Monike Spurnej z 9.A triedy a na 3. mieste sa s rovnakým počtom bodov umiestnili Mária Hromadová z 8.A triedy a Viktória Považanová z 9.A triedy.

Peter Belanský bude našu školu reprezentovať aj v okresnom kole, ktoré sa bude konať dňa 18. 1. 2018. Držíme palce.

OZNAČENIA
Share This