Vážení rodičia,
dňa 22. 12 2015 budú v škole prebiehať triedne vianočné besiedky ako súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu.

Začíname o 8:00, deti budú vo svojich triedach s triednymi učiteľmi, pripomenú si význam Vianoc. Triedni učitelia dajú deťom inštrukcie, ako bude besiedka prebiehať v konkrétnej triede, prípadne, čo si majú deti priniesť. Obed v školskej jedálni sa bude podávať o pol jedenástej, potom deti 2. stupňa odchádzajú domov.

Na 1. stupni je organizácia dopoludnia rovnaká, ako na 2. stupni – deti sú so svojimi triednymi učiteľkami 3 vyučovacie hodiny, o pol jedenástej je obed, deti, ktoré nechodia do ŠKD, si rodičia prídu zobrať po 3. vyučovacej hodine.

Deti, ktoré chodia do ŠKD, sú so svojimi vychovávateľkami do 15:00. Prosíme rodičov, aby si deti z ŠKD vyzdvihli do 15:00.

Ďakujeme a prajeme všetkým príjemné sviatky.

OZNAČENIA
Share This