vianocne besiedky v udalostiach:

Skrátené vyučovanie

   Oznamy    Nezaradené   22. 12. 2015

Vážení rodičia, dňa 22. 12 2015 budú v škole prebiehať triedne vianočné besiedky ako súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu. Začíname o 8:00, deti budú vo svojich triedach s triednymi učiteľmi, pripomenú si význam Vianoc. Triedni učitelia dajú deťom inštrukcie, ako bude besiedka prebiehať v konkrétnej triede, prípadne, ... čítať ďalej