TRIEDY → 1.A

triedny učiteľ:  Zuzana Masarovičová

Zoznam žiakov 1.A:

A.P.
A.S.
A.K.
A.R.
A.K.
D.A.S.
D.S.
E.Č.
G.Š.
J.K.
K.B.
L.G.
L.R.
M.Š.
M.M.
M.M.
M.N.
M.H.
O.R.
O.O.
R.H.
S.M.
T.F.
V.V.