Primaciálny palác v udalostiach:

Slávnostné oceňovanie našich žiakov

  31. may 2016, 9:00 am    Úspechy    Nezaradené   31. 5. 2016

Dňa 31. mája sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca konalo slávnostné oceňovanie žiakov, ktorí sa umiestnili v obvodných kolách predmetových olympiád, postupových a športových súťaží. Slávnostné odovzdávanie diplomov organizovalo Centrum voľného času, Bratislava - Staré Mesto v spolupráci s Magistrátom hlavného ... čítať ďalej

Korunovačné slávnosti

   Udalosť    ŠKD   11. 5. 2016

Deti zo školského klubu navštívili výstavu Korunovácia Márie Terézie. Táto výstava sa každoročne koná v Primaciálnom paláci. Mali sme možnosť pozrieť si repliky najvýznamnejších častí korunovačného ceremoniálu tejto panovníčky Rakúsko-Uhorska, ktorá sa pričinila o mnohé ekonomické a školské reformy, podpoprovala obchod ... čítať ďalej