7. decembra sa pozvaní žiaci zúčastnili na slávnostnom vyhodnotení obvodných kôl športových súťaží, Olympiády v slovenskom jazyku a Technickej olympiády v Zichyho paláci.

Klára Karmanová, prevzala diplom a cenu za 2. miesto v cezpoľnom behu v kategórii staršie žiačky. Jakub De Jaegher, zastupoval floorbalové družstvo. Chlapci sa umiestnili na 3. mieste v kategórii starší žiaci. Naša škola sa úspešne zúčastnila aj na obvodnom kole v stolnom tenise, chlapci obsadili 3. miesto. Cenu a diplom prevzal Peter Velčický, sprevádzal ho Daniel Beutelhauser. Na slávnostnom vyhodnotení nechýbali ani výhercovia krajského kola Technickej olympiády – zlatý Samuel Zeman, strieborný Ondrej Kľučka a bronzový David Bačík. Hosťom slávnostného podujatia bola Zora Czoborová. Po odovzdání cien všetkých povzbudila a dodala im chuť a odvahu do ďalších aktivít. Akcia bola organizovaná Centrom voľného času. Ďakujeme, že si deti mohli užiť pocit slávy a úspechu.

OZNAČENIA
Share This