šport v udalostiach:

Vyzdobte si školu a poďte na hokej!

   Udalosť    ŠKD   15. 4. 2011

Organizačný výbor blížiacich sa Majstrovstiev sveta 2011 IIHF vyhlásil súťaž pre základné školy v Bratislave a Košiciach s heslom: Vyzdobte si školu a poďte na hokej! Úlohou súťažiacich bolo vyzdobiť si svoju školu v hokejovej tematike. Deti zo školského klubu si vyzdobili nástenku a jej fotky poslali do súťaže. Víťazná ... čítať ďalej

Športom za duševné zdravie detí

   Úspechy    1. stupeň   7. 5. 2010

Naši žiaci sa zúčastnili na turnaji vo vybíjanej 2. - 4. ročníkov základných škôl v rámci projektu Športom za duševné zdravie detí.Tento turnaj organizoval Športový klub polície Bratislava.           Z 20 bratislavských škôl naši žiaci vybojovali pekné 2. miesto. Srdečne gratulujeme! ... čítať ďalej

Športový krúžok

   Udalosť    Nezaradené   22. 4. 2010

Šport a rôzne pohybové hry upevňujú a rozvíjajú vôľové a charakterové vlastnosti dieťaťa. Šport rozvíja vlastnosti, ktoré sú nevyhnutné pre život človeka v kolektíve. Na športovom krúžku sa venujeme pohybovým hrám napr. hra na rybára a ryby, na vlka a ovce, na breh a rieku. Z loptových hier hráme napr. vybíjanú, vyvolávanú ... čítať ďalej

Dramaticko-pohybový krúžok

   Udalosť    Nezaradené   22. 4. 2010

Dramaticko-pohybový krúžok je jeden z mnohých, ktoré môžu deti na prvom stupni navštevovať.V našom dramaticko-pohybovom krúžku sa venujeme i rôznym druhom tanca napr. orientálne tance. Radosť z pohybu prináša psychickú pohodu. Tanec je zdrojom prirodzenej radosti zo života. ... čítať ďalej