súťaže v udalostiach:

Naše úspechy v školskom roku 2012/2013

   Úspechy    1. stupeň   2. 8. 2013

Školský rok 2012/2013 bol pre naše deti opäť plný úspešných umiestnení v rôznych súťažiach. Všetkým blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. Naše úspechy v školskom roku 2012/2013 Olympiáda v anglickom jazyku Ema Dobišová – 1. miesto v školskom kole, 3. miesto v obvodnom kole súťaže v kategórii 1A Karolína ... čítať ďalej

Slávnostné vyhodnotenie okresných kôl predmetových olympiád a postupových súťaží. Naše úspechy v školskom roku 2009/2010

   Úspechy    Celá škola   4. 6. 2010

Aj v tomto školskom roku sa uskutočnili slávnostné vyhodnotenia okresných kôl predmetových olympiád a súťaží. Medzi tými najúspešnejšími na medailových pozíciách nielen v okresných kolách (OK), ale aj v krajských kolách (KK) skončilo veľké množstvo žiakov našej školy, niektorí dosiahli úspechy aj v celoštátnych kolách ... čítať ďalej

Naše úspechy v školskom roku 2008/2009 – súhrn

   Úspechy    Celá škola   30. 6. 2009

Našim žiakom sa aj v tomto školskom roku darilo v mnohých predmetových súťažiach a olympiádach. Ďakujeme im za úspešnú reprezentáciu našej školy.Hviezdoslavov Kubín Nikola Gonosová- VIII. B, 1. miesto v okresnom kole- poézia a čestné uznanie v krajskom kole Martin Ciho - V. B, 2. miesto v okresnom kole - poézia Miriam Fulmeková ... čítať ďalej