kolegovia Čechy spolupráca shadowing v udalostiach:

Spolupráca českých a slovenských pedagógov v rámci európskeho projektu Shadowing aj v našej škole

   Udalosť    Celá škola   27. 11. 2015

Naša škola hostila v dňoch 23. - 27.11. 2015 pedagógov prírodných vied zo ZŠ s MŠ Milénova z Brna, z Českej republiky. Návšteva, ktorá sa v rámci projektu zameraného na skvalitňovanie čitateľskej gramotnosti, jazykových zručností a priblíženiu prírodovedných predmetov, mohla oboznámiť so systémom na našej škole, uvidieť ... čítať ďalej