Tím žiakov z ôsmeho ročníka sa zúčastnil na pilotnom ročníku súťaže, ktorú pre žiakov staromestských škôl pripravili členovia Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport v spolupráci s organizáciou Mensa Slovensko.
Cieľom súťaže bolo podporiť poznanie histórie vlastného mesta za využitia logického myslenia a tímovej spolupráce. Žiaci plnili jednotlivé zadania na stanovištiach, ktoré predstavili 7 bratislavských pahorkov.
Súťaž, v ktorej sa naši žiaci umiestnili na 3. mieste, bola zakončená prednáškou o kopcoch nad Starým Mestom.
OZNAČENIA
Share This