Posledný októbrový týždeň sa v materskej škole niesol v atmosfére tekvičiek. Deti si pov triedach spoločnými silami vyrezali a dotvorili tekvice či priniesli z domu vlastné tekvicové výtvory. Najočakávanejšou udalosťou však bola Tekvičková slávnosť, na ktorej sa deti predstavili vo vlastnoručne vyrobených škraboškách, aktívne sa zapojili do súťaží a na záver vyšantili na tekvičkovej veselici. Zavŕšením všetkého bola výstava tekvičiek najskôr vo vstupnom priestore materskej školy, neskôr aj na našom školskom dvore. Už teraz sa tešíme na podobnú akciu a ďakujeme rodičom detí za ich aktívnu spoluprácu.

Share This