3. miesto v zlatom pásme celoslovenskej literárnej súťaže Hodžov novinový článok 2009

BYŤ  VOĽNÝ AKO VTÁK…

Ako sa v človeku rodí sloboda? Myslím si, že sloboda sa nerodí v človeku, ale s ním. Tak, ako aj schopnosť milovať, nenávidieť, odpúšťať, závidieť…

Človek je slobodný tvor, slobodnejší, než čokoľvek iné na svete. Ale ten ozajstný pocit voľnosti sa v ňom objavuje až vtedy, keď ju nemá. Spúšťačom slobody je túžba. Pokiaľ slobodu nepostrádame,  ani nevieme, že ju máme a neuvedomujeme si, koľko s ňou máme možností. Avšak, keď sa dostaneme do situácie, v ktorej sa cítime zviazaní, nechápaní, začne sa v nás budiť túžba po slobode. Je to obranný systém, ktorý si ľudská psychika buduje od samého počiatku.

Slobody je všade veľa: Sloboda myslenia,  sloboda vôle… sloboda prejavu, sloboda vyznania. Avšak aj tak sa ľudia cítia byť obmedzovaní, spútaní a bezprávni. Keby človek nebol taký sebecký a nerozumný, nemusel by bojovať za nič. Ani za slobodu, ani za svoje územie, svoje ideály a sny. Ibaže človek nedokáže zmeniť svoju danú podstatu. Človek je stále  nespokojný, stále čosi hľadá, neraz sa dostane do rozporu so svojím svedomím a píli si pod sebou konár, na ktorom by mohol sedieť bezpečne.  A potom je už veľmi malý krôčik k strate slobody.

„Nezávislý človek sa môže rozhodovať sám, nikomu nepodlieha, ničím nie je viazaný, nie sú pred ním nijaké obmedzenia, prekážky.“ Takto je sloboda definovaná v synonymickom slovníku slovenčiny.

Zdalo by sa, že keby mal každý človek voľný život, bez akýchkoľvek starostí, ktoré by ho zbytočne zväzovali, na svete by boli samí slobodní, teda šťastní ľudia. A to nie sú. Človek musí cítiť, že je tu pre niekoho, kto sa naňho spolieha, kto ho potrebuje, je teda niečím  viazaný. Potrebuje niekoho milovať a zároveň byť milovaný. Ale znamená to snáď, že nie je slobodný? Nie, pretože človek si môže predsa slobodne vybrať, ktorú alternatívu si zvolí.

Ukradnúť sa dá všetko. Od áut, šperkov a potravín v obchode, cez nápady, plány, ukradnúť sa dá aj srdce.

Až na tú skutočnú slobodu , ktorú nám nevezme nik. Myšlienky a sny, tie sú navždy naše. Môžu nás zatvoriť do žalára a nechať nás tam zahynúť, zoberú nám jednu časť slobody. Ale tá druhá, tá tu bude stále s nami.

Byť voľný ako vták, aj tak sa dá definovať sloboda. Lenže aj ten vták má svoje poslanie v živote. Nakŕmiť mláďatá, postaviť si hniezdo, na zimu odletieť do teplých krajín. Celkom slobodní budeme až vtedy, keď sa naučíme, čo je naším poslaním v živote, čo sú naše priority, hierarchia hodnôt, pre ktoré sa rozhodneme, vlastné názory a tolerancia voči iným. Musíme sa naučiť žiť život čo najlepšie, aby sa sloboda v nás mala prečo narodiť.

OZNAČENIA
Share This