Monitor v udalostiach:

Testovanie 9

   Oznamy    2. stupeň   13. 3. 2013

13. marca 2013 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl . Žiaci budú testovaní z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.Základné informácie k Testovaniu 9-2013, špecifikácie testov z matematiky a vyučovacích jazykov, zbierku uvoľnených úloh z testovania matematickej a čitateľskej ... čítať ďalej

Testovanie 9 – 2012

   Udalosť    2. stupeň   14. 3. 2012

14. marca 2012 sa naši deviataci zúčastnili na celoslovenskom testovaní T9, ktoré je zamerané na vedomosti a zručnosti z matematiky a slovenského jazyka.Cieľom hodnotenia je overenie úrovne vedomostí žiakov z uvedených predmetov pri výstupe zo základnej školy. Jeho výsledky poskytujú spätnú väzbu a komplexnejší obraz o zručnostiach ... čítať ďalej

Návšteva ministra

   Udalosť    Celá škola   13. 3. 2007

13. marca sa na otváraní zásielky s testami Monitor 9 v našej škole zúčastnil minister školstva Ján Mikolaj, prednostka KŠÚ Veronika Redechová, starosta MČ Staré Mesto Andrej Petrek, člen MZ Staré Mesto Peter Smrek, vedúci odboru školsva MÚ Anton Gábor a externý dozor zo susednej ZŠ a z gymnázia. ... čítať ďalej