Aj v tomto školskom roku sme na hodinách telesnej výchovy zapojení do projektu Tréneri v škole. Tréneri jedenkrát týždenne pripravujú pre žiakov pestrú pohybovú činnosť. Ich cieľom je rozhýbať všetky deti hravou formou. Program tým vytvára vzťah k pohybovej aktivite a žiak získava základné pohybové návyky v jednotlivých športoch. Na hodinách spolupracujú s pani učiteľkami a čo najviac aj ich zapájajú do hier, či cvičení. Deťom sa tieto hodiny mimoriadne páčia a po ich skončení odchádzajú do tried poriadne spotení, ale s úsmevom na tvári.

 

OZNAČENIA
Share This