DNA v udalostiach:

Týždeň vedy a techniky 2013

   Udalosť    2. stupeň   12. 11. 2013

V rámci Týždňa vedy a techniky 2013 sme sa zúčastnili na 2 exkurziách. Prvá bola 12.11. pre 8. ročník s názvom "Aké bolo more na Slovensku?". Bola o morských treťohorných živočíchoch, ktorí obývali územie Slovenska. Druhá prednáška bola pre 9. ročník dňa 14.11. s názvom „Extrakcia DNA“. Bola náročná, pretože bola ... čítať ďalej