Týždeň vedy a techniky v udalostiach:

Týždeň vedy a techniky

   Udalosť    Nezaradené   11. 11. 2014

Žiaci, ktorí sa zaujímajú o vedné disciplíny navštívili centrum vedeckotechnických informácii pri príležitosti týždňa vedy a techniky.Cieľom každoročne organizovaného Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem ... čítať ďalej

Týždeň vedy a techniky 2013

   Udalosť    2. stupeň   12. 11. 2013

V rámci Týždňa vedy a techniky 2013 sme sa zúčastnili na 2 exkurziách. Prvá bola 12.11. pre 8. ročník s názvom "Aké bolo more na Slovensku?". Bola o morských treťohorných živočíchoch, ktorí obývali územie Slovenska. Druhá prednáška bola pre 9. ročník dňa 14.11. s názvom „Extrakcia DNA“. Bola náročná, pretože bola ... čítať ďalej