V obvodnom kole Olympiády v anglickom jazyku sa v kategórii 1A Jakub Šimuni umiestnil na 4. mieste a v kategórii 1B Karolína Gendiarová na 5. mieste. V krajskom kole sa Laura Jančová v kategórii anglofónnych žiakov umiestnila spomedzi 23 účastníkov na jedenástom mieste.

OZNAČENIA
Share This