Dobrým spestrením výuky prírodovedy v 3. ročníku bola návšteva Centra voľného času.

Žiaci netradičnou formou získali poznatky o živote plazov. Mali možnosť vidieť a dotknúť sa niektorých plazov. Mnohým sa podarilo prekonať svoj strach z hadov.

OZNAČENIA
Share This