Všetkých 21 úspešných riešiteľov školského kola Pytagoriády sa zúčastnilo na okresnom kole tejto celoslovenskej matematickej súťaže.

V kategórii P5, ktorá sa uskutočnila 13.4.2021, boli úspešnými riešiteľmi Filip Strýček (V.B), Marek Meliš (V.A), Matija Adámek (V.B), Viola Munková (V.A), Vasil Hriešik Dias Brabo (V.B), Dominika Rabatinová (V.B), Adam Markovič (V.A), Karolína Dokupilová (V.B) a Emma Pivanová (V.B).

Nasledujúci deň 14.4. súťažili žiaci 6., 7. a 8. ročníka. Príklady úspešne vyriešili Tomáš Halamíček (VII.B), Dávid János Szenczi (VII.A), Oliver Félix Timothy Dufranc (VII.A), Alžbeta Thurzová (VII.B), Radovan Krasňanský (VIII.B), Eugen Samuel Guldán (VII.A) a Matej Smieško (VII.B).

Blahoželáme!

Share This