tolerancia v udalostiach:

Veľké africké športovanie

   Udalosť    2. stupeň   3. 10. 2013

My šiestaci sme dňa 3.10.2013 boli znovu na návšteve v Spojenej škole Dúbravská cesta 1. V tejto škole sa vzdelávajú deti s viacnásobným postihnutím – mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným, zdravotným, rečovým a zmyslovým postihnutím. Sú to naši dlhoroční kamaráti a spolu s nimi a športovcami z Kene sme sa zúčastnili ... čítať ďalej

Filmový festival Jeden svet

   Udalosť    Celá škola   3. 11. 2009

Všetci žiaci II. stupňa našej školy sa začiatkom novembra zúčastnili na filmovom festivale dokumentárnych filmov s názvom Jeden svet.Už po desiatykrát ho organizovalo občianske združenie Človek v ohrození. Mladší žiaci si pozreli tri dokumentárne filmy o chudobných deťoch, žijúcich v Afrike a Iráne. Starší žiaci spoznali ... čítať ďalej