Aj tento školský rok sa uskutočnila súťaž v tvorbe vianočných pohľadníc, do ktorej sa mohli zapojiť všetci žiaci.

Porotcami boli náhodne vybraté deti zo všetkých zúčastnených
tried. Víťazmi sa stali:

1.miesto: Alma Šoltésová  (3.B )

2.miesto: Simona Lehoczká (3.C)

3.miesto: Erik Duffek a Miško Rogožník (3.A)

OZNAČENIA
Share This