Začiatkom decembra sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Do obvodného kola postupujú žiaci, ktorí sa v jednotlivých kategóriách umiestnili na prvom mieste, a to: v kategóri 1A Jakub Šimuni (7A), 1B Karolína Gendiarová (8A) a v kategórii anglofónnych Laura Jančová zo 7A.

OZNAČENIA
Share This