vianočná pohľadnica v udalostiach:

Vianočná pohľadnica

   Úspechy    ŠKD   18. 12. 2015

Popriať blízkym a známym veselé Vianoce a šťastný Nový rok, patrí k zvykom počas sviatkov. S rozvojom elektronickej komunikácie sa tradícia papierových vinšov pomaly vytráca. Oproti e-mailu alebo SMS-správe má však pohľadnica, ktorá sa dá chytiť do ruky a je vlastnoručne napísaná, svoje čaro. Je osobnejšia. Preto sme chceli ... čítať ďalej

Vianočná pohľadnica

   Udalosť    ŠKD   20. 12. 2011

Aj tento školský rok sa uskutočnila súťaž v tvorbe vianočných pohľadníc, do ktorej sa mohli zapojiť všetci žiaci. Porotcami boli náhodne vybraté deti zo všetkých zúčastnených tried. Víťazmi sa stali: 1.miesto: Alma Šoltésová  (3.B ) 2.miesto: Simona Lehoczká (3.C) 3.miesto: Erik Duffek a Miško Rogožník ... čítať ďalej