Traja naši žiaci sa zúčastnili na environmentálnej súťaži Hypericum, ktorú každoročne usporadúva Slovenská agentúra životného prostredia v environmentálnom stredisku Dropie v Zemianskej Olči.

Súťaž pozostávala z piatich tematických okruhov: Energia, Ako šetriť, Energetické rastliny, Živočíchy chráneného vtáčieho územia a Slnečná energia. Naši traja vybraní žiaci, Rebeka Luknárová (VI.B), Martin Spurný (VI.A) a Alexandra Moran (VII.B), obsadili krásne 2. miesto. V celkovom hodnotení stratili iba pol boda, ktorý chýbal k maximálnemu možnému počtu dosiahnutých bodov. Ako odmenu si žiaci doniesli domov okrem diplomu aj ďalekohľady s kompasom, baterkou a nožíkom v praktickom púzdre.

OZNAČENIA
Share This