Deti zo školského klubu navštívili Bibianu, kde si prezreli aktuálnu výstavu.

Prvá časť sprostredkovala deťom tému kolesá v širšom kontexte. Druhá časť bola zameraná na auto. Deti si mohli vyskúšať, ako kolesá pomáhajú ľuďom, ale i to, ako to bez kolies nefunguje. Zároveň mali možnosť tvorivo vstupovať do výtvarných inštalácií.

OZNAČENIA
Share This