Zberné suroviny OLO vyzvali deti bratislavských škôl k zberu separovaného odpadu – PET fliaš, do ktorého sa zapojili aj naši prváci

Odmenou za vynaložené úsilie bola návšteva viac ako 150 druhov zvierat v bratislavskej ZOO. Na celodennej poznávacej exkurzii deti mohli pozorovať exotické aj domáce zvieratká v reálnych situáciách a naučiť sa o nich veľa nového. Silným zážitkom bol aj Dinopark s premietaním 3D filmu o dinosauroch. Deň sa vydaril aj vďaka peknému slnečnému počasiu. Určite budeme v separovanom zbere pokračovať a zapojíme sa aj budúci rok.

Týmto projektom chcela spoločnosť OLO, a.s. deti  motivovať a viesť ich k ochrane životného prostredia. Pre žiakov to bola príležitosť pripomenúť si SVETOVÝ DEŇ ZVIERAT (1.október).

OZNAČENIA
Share This