Milé deti, vitajte opäť vo svojom hniezde. Stretneme sa 5. septembra o 8,00 v škole. Druháci, tretiaci a štvrtáci vo svojich triedach na Podjavorinskej ulici, piataci, šiestaci, siedmaci, ôsmaci a deviataci na Škarniclovej ulici.

Prvákov privítame o 8,00 v prípade priaznivého počasia pred budovou na školskom dvore na Podjavorinskej ulici. Ak nám počasie nebude priať, stretneme sa v telocvični. Po krátkom programe, ktorým prváčikov pozdravia len o trochu starší spolužiaci, sa prváci aj so svojimi rodičmi a triednymi učiteľkami odoberú do tried, aby sa zoznámili. Rodičia aj deti budú mať možnosť porozprávať sa s vyučujúcimi a dostanú potrebné informácie o chode školy.

Žiaci vyšších ročníkov sa stretnú s triednymi učiteľmi vo svojich triedach. Žiaci na druhom stupni budú môcť obedovať už po tretej vyučovacej hodine. Deti z prvého stupňa obedujú so svojimi učiteľkami a vychovávateľkami a majú po vyučovaní k dispozícii ŠKD. Rodičia prvákov si môžu deti zobrať ihneď po spoločnom posedení v triede alebo ich nechať v ŠKD. 
Prajem všetkým deťom, rodičom aj učiteľom dobrý a zmysluplne prežitý školský rok a najmä nech deti rady chodia do školy, učitelia do práce a rodičom prajem dobrý pocit z toho, že deti zverili do správnych rúk.
Etela Hessová, riaditeľka školy

OZNAČENIA
Share This