prvý deň v škole v udalostiach:

Privítanie prvákov 2016

  5. sep 2016, 1:05 pm    Udalosť    1. stupeň   5. 9. 2016

Piaty september bol slávnostným dňom pre mnoho detí i rodičov. Z malých škôlkarov sa stali prváci. Na slávnosti školákov privítali starší spolužiaci, ktorí si pre nich pripravili pekný kultúrny program. Po príhovore pani riaditeľky sa  slova ujali ich nové triedne pani učiteľky a spoločne s rodičmi sa vybrali do tried. ... čítať ďalej

Vitajte v škole

   Oznamy    Celá škola   30. 8. 2016

Milí žiaci, vitajte opäť v škole. Stretneme sa v pondelok, 5. septembra 2016 o 8:00. Druháci, tretiaci a štvrtáci vo svojich triedach na Podjavorinskej ulici, piataci, šiestaci, siedmaci, ôsmaci a deviataci v triedach na Škarniclovej ulici. Prvákov privítame o 8:00 v telocvični na Podjavorinskej ulici. Po krátkom programe, ktorým ... čítať ďalej

Prvý školský deň

   Oznamy    Celá škola   30. 8. 2015

Milí žiaci, vitajte opäť v škole. Stretneme sa v stredu, 2. septembra 2015 o 8:00. Druháci, tretiaci a štvrtáci vo svojich triedach na Podjavorinskej ulici, piataci, šiestaci, siedmaci, ôsmaci a deviataci v triedach na Škarniclovej ulici. Prvákov privítame o 8:00 v telocvični na Podjavorinskej ulici. Po krátkom programe, ktorým ... čítať ďalej

Prvý deň v škole

   Udalosť    1. stupeň   5. 9. 2011

Po prázdninách sme deti z materských škôl po prvýkrát privítali v školských laviciach. Starší kamaráti ich potešili pekným kultúrnym programom. Po slávnostnom príhovore pani starostky Rosovej a pani riaditeľky Hessovej deti  s rodičmi odišli so svojou novou pani učiteľkou do slávnostne vyzdobených tried, aby sa zoznámili ... čítať ďalej

Začíname

   Oznamy    Celá škola   31. 8. 2011

Milé deti, vitajte opäť vo svojom hniezde. Stretneme sa 5. septembra o 8,00 v škole. Druháci, tretiaci a štvrtáci vo svojich triedach na Podjavorinskej ulici, piataci, šiestaci, siedmaci, ôsmaci a deviataci na Škarniclovej ulici. Prvákov privítame o 8,00 v prípade priaznivého počasia pred budovou na školskom dvore na Podjavorinskej ... čítať ďalej