Našim žiakom sa aj v tomto školskom roku darilo v mnohých predmetových súťažiach a olympiádach. Ďakujeme im za úspešnú reprezentáciu našej školy.

Hviezdoslavov Kubín

Nikola Gonosová- VIII. B, 1. miesto v okresnom kole- poézia a čestné uznanie v krajskom kole

Martin Ciho – V. B, 2. miesto v okresnom kole – poézia

Miriam Fulmeková – VIII. B, 3. miesto v okresnom kole- próza

 

Olympiáda v slovenskom jazyku

Júlia Gablíková – IX. B, 2. miesto v okresnom kole

 

Novinový článok 2009: „Ako sa v človeku rodí sloboda“

Ján Miloslav Tazberík – VIII. A, 1. miesto v zlatom pásme celoslovenskej súťaže

Ľubomír Fischer- VIII. A, 2. miesto v zlatom pásme celoslovenskej súťaže

Terézia Kovaničová- IX. B, 3. miesto v zlatom pásme celoslovenskej súťaže

Dominika Bodisová – IX. A, umiestnenie v striebornom pásme celoslovenskej súťaže

Natália Dragašičová – IX. A, umiestnenie v striebornom pásme celoslovenskej súťaže

Samuel Škoviera – IX. A, umiestnenie v bronzovom pásme celoslovenskej súťaže

Richard Kakaš – IX. B, umiestnenie v bronzovom pásme celoslovenskej súťaže

Emma Fuchsová – IX. A, čestné uznanie

Barbora Holodová – IX. A, čestné uznanie

 

Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2008

Terézia Kovaničová – IX. B, čestné uznanie

 

Literárny Kežmarok

Terézia Kovaničová – IX.B, 3.miesto v celoslovenskej literárnej súťaži

Šaliansky Maťko

Jana Rajtóková – V. B, 3. miesto v okresnom kole

Silvia Chomová – VI. B, 3. miesto v okresnom kole

 

Európa v škole

Gabriela Kapušová – VII. B, 2. miesto v okresnom kole výtvarnej časti súťaže

Jakub Lovas – IV.B, 2. miesto v okresnom kole literárnej časti súťaže

 

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Lenka Zubčáková – VIII. A, zvláštna cena poroty v celoslovenskej literárnej súťaži

 

Literárne Košice Jána Štiavnického

Andrea Andrášová – IX.A, 1. miesto v celoslovenskej súťaži

 

Rozprávkové vretienko

Karolína Gendiarová – postup do okresného kola

Vesmír očami detí

Kristína Siváková – IV.B- 2. miesto

 

Olympiáda v anglickom jazyku

Martin Zubčák- VII. A, 3. miesto v okresnom kole

 

Olympiáda vo francúzskom jazyku

Jasmínka Michalčáková – VIII. B, 1. miesto v okresnom kole, 1. miesto v krajskom kole, 2. miesto v celoslovenskom kole

Jakub Hanko – VII. A, 1. miesto v okresnom kole a 2. miesto v krajskom kole

Jakub De Jaegher – VI. A, 1. miesto v okresnom kole

Barbora Lihanová – VII. B, 2. miesto v okresnom kole

Miriam Fulmeková – VIII.B, 2. miesto v okresnom kole

Samuel Vančo – VII.A, 3. miesto v okresnom kole

Natália Dragašičová – IX.A, 3. miesto v okresnom kole

 

Olympiáda v ruskom jazyku

Gabriela Kapušová- VII. B, 1. miesto v okresnom kole a 2. miesto v krajskom kole

Martin Heinz- VIII.A, 2. miesto v okresnom kole

Dominik Bačík- VIII.A, 3. miesto v okresnom kole

 

Olympiáda v nemeckom jazyku

Ján Miloslav Tazberík-  VIII. A, 5. miesto v okresnom kole

Matematická olympiáda

Richard Kakaš- IX. B, 1. miesto v okresnom kole, 1. miesto v krajskom kole

 

Pytagoriáda

Raffaele Lomartire- IV.A, 1. miesto v okresnom kole

Michal Šturc- VII. B, úspešný riešiteľ v okresnom kole

Ján Hrutka- V.A, úspešný riešiteľ v okresnom kole

Arthur Zmeček- V.A, úspešný riešiteľ v okresnom kole

Zuzana Hlávková- V. B úspešný riešiteľ v okresnom kole

Tomáš Malinovský- V. B úspešný riešiteľ v okresnom kole

 

Biologická olympiáda

Daniel Beutelhauser- V. A, 1. miesto v okresnom kole

Dominika Letková – V. A,  1. miesto v okresnom kole

Raffaele Lomartire – IV.A, 1. miesto v okresnom kole

Benjamín Morvay – IV.A, 1. miesto v okresnom kole

Barbora Sirotová – IV.A, 1. miesto v okresnom kole

Barbora Križánková – VIII. B, 2. miesto v okresnom kole

 

Envirootázniky

Barbora Križánková – VIII. B, čestné uznanie

 

Rastliny a zvieratá našich lesov

Zuzana Hlávková- V. B, 1. miesto v okresnom kole

Tomáš Malinovský- V. B, 1. miesto v okresnom kole

Ondrej Klučka- V. B, 1. miesto v okresnom kole

 

Geografická olympiáda

Martin Zubčák – VII. A, úspešný riešiteľ v okresnom kole

Barbora Holodová – IX. A, úspešný riešiteľ v okresnom kole

 

Dejepisná olympiáda

Daniel Krcho – VII. A, 1. miesto v okresnom kole

Ľubomír Fischer – VIII. A, 1. miesto v okresnom kole

Samuel Vančo – VII. A, 2. miesto v okresnom kole

Terézia Kovaničová – IX. B, 3. miesto v okresnom kole

Klára Kopolovcová – VI. B, 3. miesto v okresnom kole

 

Fyzikálna olympiáda

Richard Kakaš – IX. B, 2. miesto v okresnom kole, úspešný riešiteľ v krajskom kole

Roman Belica – VIII. B, 3. miesto v okresnom kole

 

Slávik Slovenska

Viktória Belayová-  I.C, 3. miesto v okresnom kole

 

Výtvarné súťaže

Dominik Bačík – VIII. A, čestné uznanie v súťaži  Zelený svet

Pavol Pagáč – VIII. A, čestné uznanie v súťaži Zelený svet

Jana Búciová – VIII. B, čestné uznanie v súťaži Prečo som na svete rád

Andrea Andrášová – IX. A, ocenenie poroty v súťaži Prečo som na svete rád

 

Športové súťaže

Dominik Bačík – VIII. A, 1. miesto v  okresnom kole  ľahkej atletiky, 5. miesto             v krajskom kole ľahkej atletiky /beh na 1000 metrov/, 1. miesto v okresnom kole cezpoľného behu, 1. miesto v okresnom kole súťaže Beh Olympijského dňa

René Greppel – VIII.A, 2. miesto v okresnom kole súťaže Beh Olympijského dňa

Mário Paluba – IX.B, 1. miesto v okresnom kole v stolnom tenise

Richard Kakaš – VIII.B, 1. miesto v okresnom kole v stolnom tenise

Martin Heinz- VIII.A, 1. miesto v okresnom kole v stolnom tenise

Katarína Navrátilová – VIII. A, 3. miesto v  okresnom kole  ľahkej atletiky /beh na 60 metrov/

Patrícia Brandysová – IX. A, 2. miesto v okresnom kole v hode kriketovou loptičkou

OZNAČENIA
Share This