záložka v udalostiach:

Záložka do knihy spája naše školy

   Práce    2. stupeň   27. 11. 2014

Do 5. ročníka česko-slovenského projektu, ktorého vyhlasovateľmi boli Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave, Národné pedagogické múzeum a knižnica J. A. Komenského v Prahe sa s nadšením zapojilo 100 detí z 1.stupňa a 105 detí z 2.stupňa. Projekt bol zameraný na podporu čítania a jeho cieľom bolo, aby si deti vlastnoručne ... čítať ďalej

Záložka do knihy spája naše školy

   Udalosť    1. stupeň   30. 11. 2013

Do 4. ročníka česko-slovenského projektu, ktorého vyhlasovateľmi boli Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave, Národné pedagogické múzeum a knižnica J. A. Komenského v Prahe sa s nadšením zapojilo jesenných mesiacoch 115 detí z 1.stupňa a 82 detí z 2. stupňa našej školy. Projekt bol zameraný na podporu čítania a jeho ... čítať ďalej