V rámci projektu Zdravá škola sme zorganizovali niekoľko aktivít, ktoré viedli deti k zdravému spôsobu života.

Napríklad Farebný týždeň zdravia ( viď stránka školy), Týždeň čistoty – vždy jeden týždeň v mesiaci žiaci z parlamentu kontrolovali poriadok v triedach – čistota pri odpadkovom koši, pri zbere papiera, v laviciach, celkový poriadok v triede a v šatni. Celé triedy sme v rôznych kategóriách zapojili do súťaže vo vybíjanej. Na základe aktivít, v ktorých deti získavali vedomosti a zručnosti vedúce k zdravému spôsobu života, spoločne vytvorili propagačný panel so všetkými dôležitými informáciami z tejto oblasti. Cieľom bolo neustále pripomínať sebe, ale aj ostatným návštevníkom školy dôležitosť zdravého životného štýlu a ochrany  zdravia.

OZNAČENIA
Share This